Betingelser for Hundepensionen.

Fødevarestyrelse har kontrolbesøg hver 1-2 år, se de 2 sidste rapporter på HundeSmiley. Som fortæller om hvordan vi lever op til den gældende BEK nr. 1749 

Hundepension bliver gennemgået af den tilsynsførende dyrlæge, mindst 2 gange årligt. Den tilsynsførende dyrlæge er Otterup Dyreklinik.

Miljøtilsyn foretages lejlighedsvis af Nordfyns Kommune.

De ansvarshavendes uddannelser.
Søren har landmandsuddannelsen.
Margit har hundeholderuddannelsen.


Åbningstider
Vores åbningstider skal altid overholdes.
Alle dage på nær nytår kl. 900 – 930 og kl. 1700 – 1730.
Nytår 31 december kl. 900 – 930
Nytår 1 januar kl. 930 til kl. 1000 og kl. 1700 – 1730.
Kan åbningstiden ikke overholdes, må ankomst eller afrejse fortages i den kommende åbningstid.


Vaccination er et krav.
Vaccinationsattesterne eller dyrlægeerklæring skal være til stede under hele opholdet, den må ikke være mere end 1 år.

Hvis vaccinationsbevis ikke er til stede eller ovennævnte tidsfrister ikke er overholdt, vil hunden straks blive ført til dyrlæge, med eventuelle dyrlægevagtgebyr, administrationsgebyr 200 kr. og kørsel mellem os og dyrlægen, hundeejeren skal betale regningen. Dette er et krav BEK nr. 1749 § 39.

Bekendtgørelsen §39 kræver at hunde der indføres i virksomheden, skal straks vaccineres mod Hundesyge, Parvovirus og Smitsom leverbetændelse (DHP max 3 år). Medmindre der foreligger en dyrelægeerklæring om, at de er virkningsfuldt vaccineret mod pågældende sygdomme.

Derudover forlanger vi at hunde er vaccineret mod Kennelhoste (DHPPi, Bb eller BbPi Max 1 år). Leptospirose (L4 max 1 år). Da ved ophold i hundepensionen er smitterisikoen stor, dette er i samråd med den tilsynsførende Dyrlæge Otterup Dyreklinik.

Hvis der vælges at medbringe foder og godbidder selv, skal nedenstående krav overholdes.
Foder skal opbevares hygiejnisk og utilgængeligt for dyr henhold til § 40 i BEK nr. 1749 

Hygiejnisk og utilgængeligt for dyr, betyder at foderet skal være i en lukket beholder med tætsluttet låg. Derudover skal foderet være løst i beholderen af hensyn til miljøet og affaldshåndtering. Vigtigt at navn og daglig mængde foder er oplyst uden på beholderen eller en løs seddel i beholderen. At foderet er opbevaret i en lukket beholder, gør foderet mere lækkert for den enkelte hund, derudover bevare den smagen længere samt holdbarheden. Al foder der ikke er spist op indenfor 24 timer, vil blive kasseret, dette gælder også pensions eget foder. Al pensionens foder er opbevaret i lukkede beholdere med tætsluttet låge efter åbning, hvilket også gør foderet utilgængeligt for dyr og gør affaldshåndteringen mindre. 
Husk at have ekstra foder med, hvis I skulle blive forsinket af en eller anden årsag.
Fodersække med genlukning og frostposer accepteres ikke. Vi modtager ikke foder med råt kød eller frossen råt kød Dette gælder også kogte eller rå ben. Dette er på grund af at Rå foder kan indeholde alvorligt sygdomsfremkaldende bakterier, som Salmonella, Campylobacter, Listeria mm.

Betalingsbetingelser
Lavsæson
Betaling via bank senest 8 dage før end opholdets start, er der mindre end 8 dage til opholdets start, betales dette med det samme.

Højsæson og nytår
Betaling via bank senest 2 måneder før end opholdets start,
er der mindre end 2 måneder til opholdets start, betales dette med det samme.
Dette gælder også ophold der starter i Lavsæson og forløber ind i Højsæson.
Ved opdeling af betaling tillægges et administrationsgebyr på 200 kr.

Annullering indenfor 8 dage efter modtagelsen af bookingbekræftelsen gratis.
Annullering skal altid ske pr. mail til kundeservice@alt-til-hunden.dk

Afbestilling mere end 2 måneder før opholdets start 200 kr.
Afbestilling mindre end 2 måneder før opholdets start 50% af det samlede beløb.
Afbestilling skal altid ske pr. mail til kundeservice@alt-til-hunden.dk

Ændring koster 200 kr. pr. gang. Flytning af datoer for opholdet eller afkortning af opholdet. Forlængelse af opholdet koster alm, dagspris efter sæson.

Ved afkortning af opholdet efter opholdet er startet, er der ingen tilbagebetaling af manglende dage.


Hundenes opholdsrum og færdsel foran de udvendige bokse.
Det er kun personalet der har adgang til hundenes opholdsrum samt foran de udvendige bokse.
Dette er for at undgå hundene udsættes for unødig stress, i henhold til (§43 og §51).

Sundhed og Dyrlæge
Vi kan ikke påtage nogen garanti for evt. smitsomme sygdomme.
Alle hunde skal være i behandling imod lopper m.m.
Skulle hunden blive syg eller får småskader, og det er nødvendigt at tilkalde dyrlægen. Det er vigtigt at oplyse om evt. sygdom eller skade senest ved ankomst.
Hvis besøget ved dyrlæge kan afsluttes med medicin, bliver hundeejeren ikke ringet op.

Men ved et besøg hos dyrlægen hvor det kræves et operativt indgreb eller indlæggelse vil der blive ringet op til hundeejeren. Vi bliver ved med mange forsøg på at få kontakt til ejer. Men er den akutte situation så meget fremskreden at der skal handles for ikke at overskride dyrevelfærdsloven, så handler vi ud fra denne lov i samråd med dyrlægen og hundeejerens egen dyrlæge.

Det vil altid være vores tilsynsførende dyrlæge Otterup Dyreklinik eller den vagthavende dyrlæge, hundens egen dyrlæge kan blive brugt i særlige tilfælde.

Hundeejeren betaler dyrlægeregningen direkte til os.

Medicin
Alle typer piller, øre- og øjendråber, samt alle typer kosttilskud. Der skal oplyses om hvilken sygdom eller skade medicinen er mod. Andre former for medicin skal aftales på forhånd.
Medicinen skal medbringes i den udleverede emballage fra dyrlæge eller apotek.

Krav til hvad der skal medbringes af hundens ejendel.
Det er et krav at hunden har halsbånd eller sele på med tilhørerende føre line, samt at hundens vaccinationsattest eller dyrlægeerklæring er medbragt ved alle ophold.

Alle bokse har hundekurve med tæppe i boksen, samt legetøj, madskåle og vandskål til rådighed.

Hunden skal have den lovpligtige hundeansvarforsikring.

Men hvis der vælges at have tæppe og hundekurv samt legetøj med er pensionen på ingen måder ansvarlige for hundens medbragte egen dele.

Link.
Vaccinationsanbefalinger fra DDD, FF og WSAVA
https://www.ddd.dk/dyreejere/vaccination-af-hund-og-kat/

Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1749

Dyrevelfærdsloven
Dyrevelfærdsloven (retsinformation.dk)

Hundeloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329

Lov om hold af dyr.
Bekendtgørelse af lov om hold af dyr (retsinformation.dk)

Find HundeSmiley.
http://www.findsmiley.dk/FindHundeSmiley/514839