Vaccinationsattesterne eller dyrlægeerklæring skal være tilstede under hele opholdet, den må ikke være mere end 1 år.

Loven (§11) kræver at hunde der inføres i virksomheden, skal straks vaccineres mod Hundesyge, Parvovirus og Hepatitid (DHP max 3 år). Medmindre der foreligger en dyrelægeerklæring om, at de er virkningsfuldt vaccineret mod pågældende sygdomme.

Derudover forlanger vi at hunde er vaccineret mod Kennelhoste (Pi eller BbPi en af disse. Max 1 år). Leptospirose (L4 max 1 år). Da ved ophold i hundepensionen er smitterisikoen stor, dette er i samråd med den tilsynsførende Dyrlæge Otterup Dyrklinik.