Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepension og hundeinternater.
- Har sit grundlag i dyreværnsloven § 18
- Omtaler flere bestemmelser om hundenes fysiske og mentale forhold.
- Indretning af opholdsrum
- Hygiejne og affaldshåndtering
- Foder- og medicinhåndtering
- Omtaler uddannelseskrav for de personer der har det daglige ansvar for virksomheden.
- Fødevareregionen skal føre tilsyn med virksomheden.
- Dyrlægekontrol


Dyreværnsloven
- Hunden skal beskyttes imod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
- I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal en dyrlæge straks tilkaldes.